Hançerin Ucu

Tarih asla kolay bir araştırma alanı olmamıştır. Fakat gözün korkmasın arşivlerde otururken bildiğimiz kadarını derlemek kolay oldu. En başından başlayım derdim ama en başını dağdaki taşlardan başkası bilmez. Neyse ışığı yanaştır ve dinle.

“Hançerin ucu negatif enerji ile kuşatılmış bir ülkedir. Kuzeyinde kimsenin bozulmadan yaşayamayacağı(ki yaşamak geniş bir anlam ile kullanılmıştır) çorak topraklarla, güneyinde fırtınalar, korkunç deniz yaratıkları ve bilinmeze giden bir denizle çevrilmiş bir yarım adadır.
[map here]

Bilindiği kadarı ile yaşamın son kalesidir ve bu kale Beyaz Dağ’dır. Negatif enerjiyi dışarıda tutan bir alan yaratması sayesinde herhangi bir unutulmuş tanrıdan çok bu dağa şükür edilmelidir.

Agri dagi 7

Elde kalan ilk kayıtlar Kaos Yıllarına aittir. Bu yıllarda herhangi bir otorite, ticaret ve ellerinde kalanların dışında bir kaynaktan yoksun kalan halk yüzyıllarca çete savaşları, hastalık ve dışarıdan gelenlerin saldırıları altında ezilmiştir.

Şu an Burnt Cane Crossing olarak bilinen yerde bulunan büyük bir çete yerel halkı ve diğer küçük çeteleri de kendisine katarak Wayfield, Greenacres ve Da’Orgus topraklarını kontrol altına almıştır. Klan toprakları Beyaz Dağı’da kapsayan Da’Margul cüceleri ile anlaşarak Birlik bayrağı altında gelecekte bölgenin en büyük kenti olacak Overwatch’ı kurmuştur.

Wyatt earp
Giderek büyüyen ve düzenli bir ordu ve yönetime dönüşen birliğe halk Azizler adını takmıştır. Zamanla göçebe halk olarak bilinen kabileler dışındaki bütün yaşanabilir toprakları kolonize edip düzeni sağlamışlardır.

Büyü ve bilimle uğraşan kişileri bazen zorla kendilerine katıp her konuda merkezi bir güce dönüşmüşlerdir."

İşte bu sayede yıllarca savaş görmüş topraklar, yaşanabilir bir hale geldi.

Hançerin Ucu

Üç Anahtar UfukCeylan