Azizler

Azizler. Karmaşanın içinde düzeni getiren bir oluşum.
Herşeyin başında tekrar düzenli bir yaşama geçebileceklerini umabilen insanlar tarafından kurulmuş küçük bir gruptu. Şimdi Beyaz Dağı ve bilinen toprakları koruma görevini üstlenmiş otoriter bir organizasyon.
Ana üsleri olarak Beyaz Dağın içindeki eski Da’margul madenlerinden dönüştürülmüş bir kaleyi(The Marble Shield) kullanırlar. Uzun yıllar önce kasaba halklarının kendi valilerini seçmesine izin vermişler ve sadece bölgedeki güvenlik kuvvetlerini kendileri atamaya devam etmişlerdir. Aynı dönemde çok daha etkin bir Haber Alma Örgütü yaratılması için kendi içlerinde bir düzenlemeye gidilmiştir.
Geleneksel olarak 4 kişi tarafından(Azizler, Ordu Büyücülük ve İstihbarat) yönetilen(1. Bölük-Kumanda), daha yetenekli ve kendini göstermiş olan kişilerden, yüksek rütbeli ordu personelinden ve alanında uzman bilim adamı ve büyücülerden oluşan Teşkilat(2. Bölük) ve kasaba şerifleri, bazı rütbeli ordu personeli, araştırmacılar, ödül avcıları ve kendini kabul ettirebilmiş kişilerden oluşan en geniş birlik olan Operasyon(3. bölük) şeklinde bir yapılanmaları vardır.
Büyücü loncası çöl bölgelerinden edindikleri maddi kaynaklar ile uzun süredir Azizlerden ayrı ve otonom bir şekilde hareket edebilme yetisini kazanmıştır. Genede bütün ülkenin askeri gücü ve halkın kabullendiği bir lider kadrosuna karşı gelmeye kalkmamışlardır.
Savaş sonrası dönemde Kumandaya yeni bir koltuk eklenmiş ve Araştırma Geliştirmenin başındaki kişide yönetim kadrosunda söz sahibi olmuştur.
Genellikle kim olduğuna, nereden geldiğine bakılmaksızın kişisel yetenek ve başarı ile terfi ve atamalar yapılır. Mermer Kalkan’ın kapısında yazdığı gibi: Düzeni sağlamak güç ister.

Azizler

Üç Anahtar UfukCeylan